Ar 13.janvāra lēmumu, kas pieņemts rakstveida procesā, Tieslietu padome uzdeva Administratīvās apgabaltiesas tiesnešiem Valteram Poķim un Laumai Paegļkalnai aizstāt Augstākās tiesas tiesnešus vakances laikā līdz 2022.gada 30.decembrim.

Apgabaltiesas tiesneši pildīs tiesneša amata pienākumus Senāta Administratīvo lietu departamentā, kurā uz diviem gadiem palielināts senatoru skaits par diviem tiesnešiem. Attiecīgi uz diviem gadiem samazināts Administratīvās apgabaltiesas tiesnešu skaits. Senāta Administratīvo lietu departamenta kapacitāte tiek stiprināta, lai samazinātu neizskatīto lietu uzkrājumu.

Saskaņā ar likuma “Par tiesu varu” 79.pantu Augstākās tiesas tiesnesi vakances vai pagaidu prombūtnes laikā Tieslietu padome pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma un pozitīva attiecīgā departamenta senator kopsapulces atzinuma saņemšanas var uz laiku – ne ilgāku par diviem gadiem – uzdot aizstāt apgabaltiesas tiesnesim. Piemērotākā kandidāta atlase notiek konkursa kārtībā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211