Tieslietu padome uzdeva uz laiku Rīgas apgabaltiesas tiesnesei Dzintrai Baltai aizstāt Augstākās tiesas tiesnesi Civillietu departamentā.

Dzintra Balta pieteicās izsludinātajā konkursā par iespēju uz laiku aizstāt Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnesi. Pozitīvu atzinumu par Dzintras Baltas kandidatūru deva Civillietu departamenta tiesnešu kopsapulce.

Darbu Augatākajā tiesā tiesnese uzsāks aprīlī.

Likuma “Par tiesu varu” 79.pants noteic, ka Augstākās tiesas tiesnesi vakances vai pagaidu prombūtnes laikā Tieslietu padome pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma un pozitīva attiecīgā departamenta atzinuma saņemšanas var uz laiku – ne ilgāku par diviem gadiem – uzdot aizstāt apgabaltiesas tiesnesim. 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211