Tieslietu padome uzdeva Administratīvās rajona tiesas tiesnesei Kristīnei Kalvānei tiesneša pagaidu prombūtnes laikā aizstāt Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211