Atgriežoties pie jautājuma par apgabaltiesu tiesnešu amata kandidātu atlasi, Tieslietu padome ar lēmumu apstiprināja viedokli, ka apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlase veicama citādā kārtībā nekā rajona (pilsētas) tiesas tiesnešu amata kandidātiem. 

Tieslietu padome 30.decembra lēmumā noteica, ka apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlasei veidojama atsevišķa, uz ārēju konkursu balstīta, atlases kārtība.

Šobrīd apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlasei vispirms tiek rīkots iekšējs konkurss starp pirmās instances tiesnešiem. Šāda kārtība ir spēkā līdz jauna normatīvā regulējuma izstrādāšanai un apstiprināšanai.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211