Tieslietu padome uzklausīja Tiesnešu ētikas komisijas informāciju par tās izstrādāto vadlīniju projektu tiesu komunikācijai ar plašsaziņas līdzekļiem.

Tieslietu padome paudusi gatavību piedalīties tiesu komunikācijas vadlīniju izstrādē, arī Tieslietu ministrija un Tiesu administrācija izteikušas vēlmi iesaistīties vadlīniju izstrādāšanā. Darbs pie tiesu komunikācijas vadlīniju izstrādes tiks turpināts, uzklausot komunikācijas ekspertu viedokli un, iespējams, veidojot visu ieinteresēto institūciju kopīgu darba grupu.

Jautājums skatīts Tieslietu padomes 16.jūnija sēdē

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211