Ņemot vērā Saeimas Juridiskās komisijas aktualizēto jautājumu par tiesu praksi prasības nodrošinājuma piemērošanā, kā arī mediju un sabiedrības paaugstināto un nereti kritisko attieksmi pret šo prasību izskatīšanas procedūru un rezultātu tiesās, Tieslietu padome atbalstīja Augstākās tiesas iniciatīvu veikt tiesu prakses apkopojumu un problēmjautājumu identificēšanu prasības nodrošinājuma piemērošanā.

Lai pastiprinātu pētījuma nozīmīgumu, Augstākā tiesa izmantos likuma „Par tiesu varu” 49.1 pantā noteikto Augstākās tiesas departamenta tiesnešu kopsapulces kompetenci apspriest aktuālus tiesību normu interpretācijas jautājumus un savu viedokli formulēt kā lēmumu.

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 29.septembra sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211