Par otru Tieslietu padomes locekli no apgabaltiesu tiesnešu vidus Tiesnešu neklātienes konferences otrajā vēlēšanu kārtā 16.septembrī ievēlēta Rīgas apgabaltiesas tiesnese Ilze Celmiņa.

Pirmajā vēlēšanu kārtā ievēlēšanai nepieciešamo balsu skaitu ieguva tikai viens kandidāts – Zemgales apagabaltiesas tiesnesis Juris Siliņš. Otrajā balsošanas kārtā tika balsots par diviem kandidātiem, kam bija lielākais balsu skaits.

Par ievēlētu uzskatāms kandidāts, kurš saņēmis klātesošo tiesnešu balsu vairākumu.

Elektroniskajās vēlēšanās piedalījās 352 no 551 tiesneša, kam bija nosūtīti individuālie vēlēšanu kodi.

Tieslietu padomes sastāvā ir septiņi vēlēti locekļi: Augstākās tiesas plēnuma ievēlēts tiesnesis un seši Tiesnešu konferences ievēlēti tiesneši – viens no zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu vidus, trīs no rajona (pilsētu) tiesu tiesnešu vidus, divi no apgabaltiesu tiesnešu vidus.

Apgabaltiesu pārstāvji bija jāpārvēl, jo iepriekšējie Tieslietu padomes locekļi Dzintra Balta un Juris Stukāns iecelti citos amatos.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211