Pirmdien, 30. maijā, Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs un Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietniece Dzintra Balta tikās ar Vidzemes apgabaltiesas tiesnešiem, lai pārrunātu aktuālos Tieslietu padomes un tiesu darba jautājumus.

Tieslietu padomes priekšsēdētājs Aigars Strupišs informēja Vidzemes apgabaltiesas tiesnešus par Tieslietu padomes apstiprināto stratēģiju 2021.-2025. gadam un Tieslietu padomes plānotajiem darbiem šajā gadā. “Tieslietu padome ir tiesu varas reprezentējošs orgāns, tāpēc ir jāstiprina Tieslietu padomes kapacitāte, kā arī jāuzlabo tiesnešu pašpārvaldes institūciju darbs,” uzsvēra A.Strupišs.

Ar tiesnešiem tika pārrunāti iespējamie uzlabojumi, lai efektivizētu tiesnešu pašpārvaldes institūciju darbu, tajā skaitā arī to locekļu ievēlēšanas procesu. Vienlaikus Tieslietu padomes locekļi ar tiesnešiem apsprieda kārtību, kā norit jauno tiesnešu atlase.

Vidzemes apgabaltiesas tiesneši izteica nepieciešamību stiprināt tiesnešu palīgu kvalifikāciju, kā arī to, ka jādiskutē par esošās tiesu darbinieku novērtēšanas sistēmas lietderīgumu.

Tieslietu padomes locekļi ar tiesnešiem arī pārrunāja nepieciešamību komunicēt un informēt sabiedrību par nozīmīgu spriedumu pieņemšanu.

Apspriežot e-lietas funkcionalitāti, tiesneši norādīja, ka ir vajadzīgi būtiski e-lietas darbības uzlabojumi.

Tieslietu padome piedalās tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē, kā arī tiesu sistēmas darba organizācijas pilnveidošanā. Tāpēc, lai nodrošinātu kvalitatīvu un nepastarpinātu dialogu ar tiesu varu, Tieslietu padomes locekļi ir ieplānojuši vairākas reģionālās vizītēs uz tiesām.

 

Lana Mauliņa

Tieslietu padomes sekretariāta

Padomniece komunikācijas jautājumos

E-pasts: Lana.Maulina@at.gov.lv

Tālrunis: 67020711

Mobilais: 27846380