10.marta sēdē Tieslietu padome vienbalsīgi atbalstīja Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesneša Alda Laviņa kandidatūru Satversmes tiesas tiesneša amatam.

Laviņa kandidatūru no Latvijas tiesnešu vidus izvirzīja Augstākās tiesas plēnums.

Laviņš norādīja, ka kandidēt Satversmes tiesas tiesneša amatam viņu uzrunājis un iedrošinājis bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris. Tiesnesis pieņēmis šo izaicinājumu kā iespēju pilnveidoties, papildināt savas zināšanas un pieredzi, dodot arī savu ieguldījumu Satversmes tiesas darbā. Vaicāts par doktorantūras studiju turpināšanu, Aldis Laviņš atbildēja, ka centīsies tiesneša darbu savienot ar doktorantūras studijām un nav domājis arī mainīt promocijas darba tēmu, kas ir par kasācijas institūta efektivitāti Latvijas civilprocesā. Viņa nodoms pēc Satversmes tiesas tiesneša amata pilnvaru beigām esot atgriezties Augstākajā tiesā.

Tieslietu padomes locekle, Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnese Ināra Garda aicināja atbalstīt Alda Laviņa kandidatūru, kaut gan Civillietu departamentam esot žēl zaudēt kolēģi, kas ir godprātīgs, profesionāls tiesnesis, kura nolēmumi ir ļoti argumentēti, kurš veido profesionālas diskusijas departamentā, argumentēti aizstāvot savu viedokli, vienlaikus ieklausoties un pieņemot citu viedokļus.

Vakanta tiesneša vieta Satversmes tiesā radusies tādēļ, ka beidzas Satversmes tiesas priekšsēdētājas Aijas Brantas pilnvaras. Brantu Satversmes tiesas tiesneša amatā Saeima pirms 10 gadiem apstiprināja pēc Augstākās tiesas plēnuma priekšlikuma.

Satversmes tiesas tiesnešus apstiprina Saeima, uzklausot Tieslietu padomes viedokli.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211