Atbilstoši Saeimas 2018.gada 25.oktobrī pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par tiesu varu” ar 2019.gada 1.jūniju Zemesgrāmatu nodaļas kā atsevišķas struktūrvienības rajona (pilsētu) tiesu sastāvā beidz darbību un zemesgrāmatu tiesneši tiek integrēti tiesu sastāvā. Ņemot vērā Tieslietu padomes kompetenci noteikt tiesnešu skaitu katrā tiesā un lemt par zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu pārcelšanu, Tieslietu padome 16.maijā pieņēma lēmumus attiecībā uz šo tiesu reformu.

Ar 2019.gada 1.jūniju rajonu (pilsētu) tiesās strādās 405 tiesneši. Katrā rajona (pilsētas) tiesā noteikts šāds tiesnešu skaits: Administratīvajā rajona tiesā – 43, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā – 30, Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā – 28, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā – 64, Daugavpils tiesā – 26, Kurzemes rajona tiesā – 47, Rēzeknes tiesā – 19, Rīgas rajona tiesā – 43, Vidzemes rajona tiesā – 42, Zemgales rajona tiesā – 63.

Tieslietu padome lēma arī par zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu pārcelšanu darbā rajona (pilsētu) tiesās.

Darbā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā pārcēla zemesgrāmatu nodaļas tiesnešus Ilzi Freimani, Smaidu Gravu, Līgu Grīnbergu, Kristīni Hartmani, Ingunu Helmani, Ilzi Ieviņu, Ināru Jaunzemi, Inesi Kazjanovu, Liānu Liepiņu, Gitu Lilo, Daini Locu, Ilgu Neimani, Irinu Norkusu, Anitu Rudzišu, Baibu Strautu, Inetu Škutāni, Jolantu Uminsku, Ievu Zabarovsku, Mairitu Zadiņu un Žannu Zujevu.

Darbā Rīgas rajona tiesā pārcēla zemesgrāmatas nodaļas tiesnešus Everitu Ancāni, Māru Balodi, Inesi Bērzkalni, Indru Kreicbergu, Ināru Kuzņecovu, Jolantu Līvenu, Helmutu Nagli, Dainidu Sarmu, Sarmīti Stūrmani, Skaidrīti Temļakovu, Antru Tiltiņu, Ināru Zariņu un Sandru Zeiri.

Darbā Daugavpils tiesā Daugavpilī pārcēla zemesgrāmatu nodaļas tiesnešus Juri Taukulu, Tatjanu Ivanovu, Ligitu Multiņu un Zeltīti Zdanoviču, Preiļos – Lidiju Mičuli.

Darbā Rēzeknes tiesā Rēzeknē pārcēla zemesgrāmatu nodaļas tiesnešus Diānu Koroševsku, Gunāru Siliņu un Elīnu Voliku, Balvos – Viju Pužuli.

Darbā Kurzemes rajona tiesā Ventspilī pārcēla zemesgrāmatu nodaļas tiesnešus Daci Riekstiņu un Andu Niedolu, Talsos – Baibu Volfu-Riekstiņu un Jolantu Āboliņu, Kuldīgā – Dinu Rīnu un Odetu Turku, Liepājā – Elgu Guitāni, Eviku Klēpi un Anželiku Dreksleri.

Darbā Vidzemes rajona tiesā Valmierā pārcēla zemesgrāmatu nodaļu tiesnešus Antru Bušmani un Lolitu Marovsku, Vidzemes rajona tiesā Valkā – Aiju Grāvi, Madonā – Baibu Caunīti, Limbažos – Sandru Vītolu, Gulbenē – Inesi Čakšu, Cēsīs – Inesi Kiršteini un Baibu Lielpēteri.

Darbā Zemgales rajona tiesā Tukumā pārcēla zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi Gloriju Sorokinu, Ogrē – Sandru Breču un Ligitu Ertmani, Jēkabpilī – Aiju Bisāni un Līgu Ieleju, Dobelē – Ligitu Birkhāni, Bauskā – Ainu Keidenu, Aizkrauklē – Evitu Sietnieci un Gitu Zenfu, Jelgavā – Teiksmu Cīruli, Inesi Trēdi un Inesi Ziediņu.

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma 2019.gada 16.maijā rakstveida procesā. Informāciju par visiem sēdē pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211