• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par Tieslietu padomi

Tieslietu padome 18. marts, 2019.
Apstiprina tiesu priekšsēdētāja, vietnieka un tiesu namu priekšsēdētāja izvirzīšanas un iecelšanas amatā kārtību
Tieslietu padome 14. marts, 2019.
Uzdod apgabaltiesas tiesnesei uz laiku aizstāt Augstākās tiesas tiesnesi
Tieslietu padome 28. februāris, 2019.
Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā atkārtoti ievēl senatoru Artūru Freibergu
Tieslietu padome 26. februāris, 2019.
Apstiprinot tiesu budžeta pieprasījumu, Tieslietu padome norāda uz tiesu darbinieku nekonkurētspējīgo atalgojumu
Tieslietu padome 26. februāris, 2019.
Izstrādāta tiesu priekšsēdētāju, vietnieku un tiesu namu priekšsēdētāju amata kandidātu izvirzīšanas un iecelšanas kārtība
Tieslietu padome 21. februāris, 2019.
Tieslietu padome turpinās izstrādāt tiesu priekšsēdētāju kandidātu izvirzīšanas un apstiprināšanas kārtību
Tieslietu padome 21. februāris, 2019.
Pakāpeniski palielinās sabiedrības uzticēšanās tiesām
Tieslietu padome 1. februāris, 2019.
Latvijas tiesneši piedalās Eiropas tiesnešu aptaujā
Tieslietu padome 29. janvāris, 2019.
Tieslietu padomes priekšsēdētājs un tieslietu ministrs norāda uz tiesu sistēmas darbu prioritātēm
Tieslietu padome 29. janvāris, 2019.
Maina Augstākās tiesas tiesnešu skaitu departamentos
Tieslietu padome 29. janvāris, 2019.
Nosaka datumus tiesnešu konferencēm
Tieslietu padome 29. janvāris, 2019.
Turpina izstrādāt tiesu priekšsēdētāju izvirzīšanas un iecelšanas kārtību