• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par Tieslietu padomi

Tieslietu padome 25. marts, 2019.
Zvērinātu tiesu izpildītāju padomi Tieslietu padomē pārstāvēs Iveta Kruka
Tieslietu padome 21. marts, 2019.
Tieslietu padome skatīs jautājumu par tiesnešu imunitātes atcelšanu administratīvo pārkāpumu lietās un atstādināšanu no amata
Tieslietu padome 18. marts, 2019.
Tiesnešu karjera: nosaka tiesneša amata pienākumu pildīšanas vietu, uzdod aizstāt apgabaltiesnesi
Tieslietu padome 18. marts, 2019.
Apstiprina tiesu priekšsēdētāja, vietnieka un tiesu namu priekšsēdētāja izvirzīšanas un iecelšanas amatā kārtību
Tieslietu padome 14. marts, 2019.
Uzdod apgabaltiesas tiesnesei uz laiku aizstāt Augstākās tiesas tiesnesi
Tieslietu padome 28. februāris, 2019.
Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā atkārtoti ievēl senatoru Artūru Freibergu
Tieslietu padome 26. februāris, 2019.
Apstiprinot tiesu budžeta pieprasījumu, Tieslietu padome norāda uz tiesu darbinieku nekonkurētspējīgo atalgojumu
Tieslietu padome 26. februāris, 2019.
Izstrādāta tiesu priekšsēdētāju, vietnieku un tiesu namu priekšsēdētāju amata kandidātu izvirzīšanas un iecelšanas kārtība
Tieslietu padome 21. februāris, 2019.
Tieslietu padome turpinās izstrādāt tiesu priekšsēdētāju kandidātu izvirzīšanas un apstiprināšanas kārtību
Tieslietu padome 21. februāris, 2019.
Pakāpeniski palielinās sabiedrības uzticēšanās tiesām
Tieslietu padome 1. februāris, 2019.
Latvijas tiesneši piedalās Eiropas tiesnešu aptaujā
Tieslietu padome 29. janvāris, 2019.
Tieslietu padomes priekšsēdētājs un tieslietu ministrs norāda uz tiesu sistēmas darbu prioritātēm