• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par Tieslietu padomi

Tieslietu padome 20. aprīlis, 2015.
Tieslietu padome atbalsta abus Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandidātus
Tieslietu padome 20. aprīlis, 2015.
Tieslietu padome atbalsta Kalnmeiera kandidatūru ģenerālprokurora amatam
Tieslietu padome 16. aprīlis, 2015.
Tieslietu padome lems par ģenerālprokurora un Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandidātiem
Tieslietu padome 14. aprīlis, 2015.
Tieslietu padome nepiekrīt Augstākās tiesas tiesneša statusa saglabāšanai uz departamentu nepārceltam tiesnesim
Tieslietu padome 10. aprīlis, 2015.
Tieslietu padomes sēdē prezentēs tiesu prakses apkopojumu prasības nodrošināšanas lietās
Tieslietu padome 20. marts, 2015.
Aicina Saeimu palielināt apgabaltiesu tiesnešu skaitu
Tieslietu padome 20. marts, 2015.
Jūrmalas tiesas tiesnesi pārceļ uz Rīgas rajona tiesu
Tieslietu padome 10. marts, 2015.
Aktualizē jautājumu par tiesnešu atalgojuma nevienlīdzību ar valsts pārvaldi
Tieslietu padome 10. marts, 2015.
Atbalsta rajona tiesu namu izveidi un izmaiņas tiesu palātu tiesnešu pārcelšanas kārtībā
Tieslietu padome 10. marts, 2015.
Pārdala tiesnešu skaitu Augstākās tiesas departamentos; jautājumu par Disciplinārtiesas kompetenci skatīs atkārtoti
Tieslietu padome 6. marts, 2015.
Tieslietu padomei prasa viedokli par rajona tiesu reorganizāciju un par Augstākās tiesas tiesnešu karjeru pēc tiesu palātu likvidācijas
Tieslietu padome 2. marts, 2015.
Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā ievēl Artūru Freibergu