• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par Tieslietu padomi

Tieslietu padome 19. maijs, 2015.
Apstiprina tiesu sistēmas komunikācijas vadlīnijas un tiesu komunikācijas stratēģiju
Tieslietu padome 19. maijs, 2015.
Ierobežojumu publiskot informāciju par disciplinārlietu pret tiesnešiem ierosināšanu atzīst par samērīgu
Tieslietu padome 19. maijs, 2015.
Lemj tiesnešu karjeras jautājumus: tiesu noteikšanu, pārcelšanu, aizvietošanu
Tieslietu padome 15. maijs, 2015.
Tieslietu padome uzklausīs Tiesu administrācijas ziņojumu un apspriedīs tiesu sistēmas komunikācijas vadlīnijas
Tieslietu padome 30. aprīlis, 2015.
Tieslietu padome lemj par Augstākās tiesas tiesnešu aizvietošanu un Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieku
Tieslietu padome 24. aprīlis, 2015.
Eiropas Komisija novērtējusi Latvijas tiesu sistēmas modernizāciju un tiesnešu tālākizglītības iespējas
Tieslietu padome 20. aprīlis, 2015.
Tieslietu padome atbalsta abus Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandidātus
Tieslietu padome 20. aprīlis, 2015.
Tieslietu padome atbalsta Kalnmeiera kandidatūru ģenerālprokurora amatam
Tieslietu padome 16. aprīlis, 2015.
Tieslietu padome lems par ģenerālprokurora un Augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandidātiem
Tieslietu padome 14. aprīlis, 2015.
Tieslietu padome nepiekrīt Augstākās tiesas tiesneša statusa saglabāšanai uz departamentu nepārceltam tiesnesim
Tieslietu padome 10. aprīlis, 2015.
Tieslietu padomes sēdē prezentēs tiesu prakses apkopojumu prasības nodrošināšanas lietās
Tieslietu padome 20. marts, 2015.
Aicina Saeimu palielināt apgabaltiesu tiesnešu skaitu