• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par Tieslietu padomi

Tieslietu padome 12. decembris, 2019.
Tieslietu padome apspriedīs ģenerālprokurora atlases kārtības pilnveidošanu
Tieslietu padome 27. novembris, 2019.
Tieslietu padome atkārtoti noraida Ekonomisko lietu tiesas izveidi
Tieslietu padome 27. novembris, 2019.
Atbalsta tiesnešu imunitātes atcelšanu administratīvo pārkāpumu lietās
Tieslietu padome 27. novembris, 2019.
Izskata priekšlikumus tiesnešu profesionālās darbības ārpuskārtas novērtēšanai
Tieslietu padome 27. novembris, 2019.
Likuma grozījumus samēro ar tiesnešu amata kandidātu atlases jauno koncepciju
Tieslietu padome 27. novembris, 2019.
Aktualizē jautājumu par advokātu noslodzes ietekmi uz tiesvedības procesiem
Tieslietu padome 21. novembris, 2019.
Tieslietu padome spriedīs par grozījumiem likumā “Par tiesu varu” un Tiesnešu disciplinārās atbildības likumā
Tieslietu padome 15. novembris, 2019.
Par Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšsēdētāju ievēl Valēriju Maksimovu, vietnieci – Allu Šilovu
Tieslietu padome 14. novembris, 2019.
Uzdod rajona tiesnesei aizstāt apgabaltiesas tiesnesi
Tieslietu padome 13. novembris, 2019.
Tieslietu padomē ievēl Aiju Āvu, Tiesnešu disciplinārkolēģijā – četrus tiesnešus
Tieslietu padome 6. novembris, 2019.
Tiesnešu neklātienes konferencē ievēlēta daļa pašpārvaldes institūciju locekļu; būs vēlēšanu otrā kārta
Tieslietu padome 4. novembris, 2019.
Tiesnešu konference pieņem rezolūciju par tiesnešu un tiesu darbinieku atlīdzību