• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par Tieslietu padomi

Tieslietu padome 18. februāris, 2014.
Tiesnešu karjeras jautājumi
Tieslietu padome 18. februāris, 2014.
Atbalsta maza apmēra prasību izskatīšanas īpašu kārtību apelācijas instancē
Tieslietu padome 18. februāris, 2014.
Vērš uzmanību uz problēmām tiesas sēdes gaitas fiksēšanā audioierakstā
Tieslietu padome 18. februāris, 2014.
Tieslietu padome iniciē pētījumu par faktoriem, kas veido sabiedrības viedokli par tiesām
Tieslietu padome 13. februāris, 2014.
Tieslietu padomes sēdē – par korupcijas uztveres pētījumu, rūpnieciskā īpašuma strīdu izskatīšanas regulējumu un citi jautājumi
Tieslietu padome 28. janvāris, 2014.
Nosaka tiesu, kurā amata pienākumus pildīs Saeimas iecelts tiesnesis
Tieslietu padome 28. janvāris, 2014.
Tieslietu padome vienbalsīgi atbalsta Kusiņa kandidatūru Satversmes tiesas tiesneša amatam
Tieslietu padome 28. janvāris, 2014.
Atbalsta vienota tiesu ekspertīžu biroja izveidi Tieslietu ministrijas padotībā
Tieslietu padome 28. janvāris, 2014.
Atbalsta grozījumus pārejai uz „tīrajām” tiesu instancēm civillietu izskatīšanā
Tieslietu padome 28. janvāris, 2014.
Atbalsta lietas dalībnieku atbildības pastiprināšanu par negodprātīgu tiesību izmantošanu civilprocesā
Tieslietu padome 23. janvāris, 2014.
Sniegs viedokli par Satversmes tiesas tiesneša amata kandidātu un apspriedīs tiesas sēžu gaitas fiksēšanu audioierakstā
Tieslietu padome 20. decembris, 2013.
Palielina tiesnešu skaitu Rīgas tiesu apgabala tiesās un Jelgavas tiesā