• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par Tieslietu padomi

Tieslietu padome 17. decembris, 2018.
Ekspertu komisijas ziņojumā par maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesu tiesvedību izvērtējumu ietvertās nepatiesās ziņas atsaukums
Tieslietu padome 10. decembris, 2018.
Tiesnešu karjeras jautājumi: ieceļ tiesu priekšsēdētāju vietniekus, pārceļ tiesnešus un lemj par tiesnešu aizstāšanu
Tieslietu padome 10. decembris, 2018.
Turpina izstrādāt tiesas priekšsēdētāju, vietnieku un tiesu namu priekšsēdētāju izvirzīšanas un iecelšanas kārtību
Tieslietu padome 6. decembris, 2018.
Tieslietu padome spriedīs par tiesu priekšsēdētāju izvirzīšanas un iecelšanas kārtību
Tieslietu padome 4. decembris, 2018.
Ģenerālprokuratūra tiesnešu atbildību maksātnespējas lietās papildus nevērtēs
Tieslietu padome 29. novembris, 2018.
Tiesnešu ētikas komisijā ievēl tiesnesi Ivetu Andžāni
Tieslietu padome 28. novembris, 2018.
Paplašinās Tieslietu padomes kompetence tiesu priekšsēdētāju iecelšanā un tiesnešu pārcelšanā
Tieslietu padome 27. novembris, 2018.
Ieceļ Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieci
Tieslietu padome 23. novembris, 2018.
CEPEJ ziņojums – tieslietu sistēmas barometrs
Tieslietu padome 13. novembris, 2018.
Pilnveido tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanas procesu
Tieslietu padome 13. novembris, 2018.
Vienojas par tiesas priekšsēdētāju izvirzīšanas un iecelšanas koncepciju
Tieslietu padome 13. novembris, 2018.
Pagarina tiesneša amata kandidātu atlases, stažēšanās un kvalifikācijas eksāmena kārtošanas kārtību