• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par Tieslietu padomi

Tieslietu padome 8. novembris, 2021.
Apstiprina kārtību, kādā tiesneši var pieteikties uz vakancēm tāda paša vai zemāka līmeņa tiesās
Tieslietu padome 8. novembris, 2021.
Ieceļ amatos tiesu priekšsēdētāju vietniekus
Tieslietu padome 4. novembris, 2021.
Tieslietu padome sniedz viedokli par tiesnešu atlīdzības atbilstību tiesnešu neatkarības principam
Tieslietu padome 2. novembris, 2021.
Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijā ievēlēts Māris Vīgants; Tieslietu padomes vēlēšanām būs otrā kārta
Tieslietu padome 1. novembris, 2021.
Poliju izslēdz no Eiropas Tieslietu padomju asociācijas
Tieslietu padome 1. novembris, 2021.
Tieslietu padome prasa skaidru rīcības plānu un tiesu iesaisti e-lietas ieviešanā
Tieslietu padome 29. oktobris, 2021.
Tieslietu padome norāda, ka prasība uzrādīt Covid-19 sertifikātu ir saistoša visām tiesu sistēmas un tai piederīgām amatpersonām
Tieslietu padome 27. oktobris, 2021.
Tieslietu padomes darba kārtībā e-lieta un tiesu sistēmas darbība ārkārtas situācijā
Tieslietu padome 25. oktobris, 2021.
Uz apgabaltiesas tiesnešu amatiem viens konkurss tiesnešiem un citiem juristiem
Tieslietu padome 25. oktobris, 2021.
Izstrādāts rīcības plāns tiesu efektivitātes un kvalitātes stiprināšanai
Tieslietu padome 25. oktobris, 2021.
Par Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu nama priekšsēdētāju ieceļ Mārtiņu Birkmani
Tieslietu padome 20. oktobris, 2021.
Tieslietu padome skatīs rīcības plānu tiesu efektivitātes stiprināšanai; darba kārtībā arī citi jautājumi