Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 28.augustā atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts SIA „Euroaptieka” pieteikums atcelt Veselības inspekcijas lēmumu aizliegt reklāmu, kurā tika izziņota akcija – atlaide medikamentiem, ja tiks nopirktas trīs preces vai vairāk. Senāts atzina par pamatotu apelācijas instances tiesas secinājumu, ka reklāmas nolūks konkrētajā gadījumā bija veicināt medikamentu pieprasījumu, nevis tā bija vispārēja informācija par cenu samazinājumu.

Senāts spriedumā norāda, ka atšķirībā no informācijas par konkrētu cenu samazinājumu pieteicējas reklāmas būtiska pazīme bija tā, ka atlaides iegūšanai (cenu samazinājuma baudīšanai) bija jāizpildās nosacījumam par noteikta skaita preču iegādi. Pieteicēja šo pazīmi kasācijas sūdzībā uzskata par nenozīmīgu, jo „cenas samazinājums ar nosacījumu” atbilstot jēdzienam „cenas samazinājums”. Senāts nepiekrīt šādai vienādošanai. Tieši šis nosacījums ir tas, kas konkrētajā gadījumā piešķir reklāmai būtiski atšķirīgu iedarbību un tādējādi liedz to uzskatīt par vienkāršu informēšanu par cenu samazinājumu.

Veselības inspekcija nolēma aizliegt pieteicējas, SIA „Euroaptieka”, reklāmu, kurā tika izziņota akcija – atlaide medikamentiem, ja tiks nopirktas trīs preces vai vairāk. Veselības inspekcijai atzina, ka šāda reklāma pārkāpj Ministru kabineta  2011.gada 17.maija noteikumu Nr. 378 „Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” normas, jo veicina zāļu iegādi, izmantojot iespēju saņemt aptiekas piedāvāto atlaidi, kā arī tiek piedāvāta dāvana (atlaide citiem medikamentiem) par zāļu iegādi.

Administratīvā apgabaltiesa Veselības inspekcijas lēmumu atzina par pamatotu.

Senāts lietu kasācijas kārtībā izskatīja sakarā ar pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. (Lieta SKA-430/2019; A420230216).

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv