Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 21.maijā nolēma nodot izskatīšanai Administratīvo lietu departamenta kopsēdē Ventspils pilsētas domes deputāta blakus sūdzību par Administratīvās rajona tiesas tiesneša 2017.gada 28.novembra lēmumu, ar kuru atteikts pieņemt pieteikumu par pienākuma uzlikšanu Ventspils pilsētas domei sniegt pieteicējam informāciju un par informācijas ievietošanas ierobežojumu tiesiskumu Ventspils pilsētas pašvaldības oficiālajā portālā ventspils.lv. Atbilstoši Administratīvā procesa likumā 346.panta otrajai daļai – ja, izskatot lietu trīs tiesnešu sastāvā, tiesa nenonāk pie vienota viedokļa vai visi tiesneši uzskata, ka lieta izskatāma departamenta kopsēdē, tiesa pieņem lēmumu par lietas nodošanu izskatīšanai Administratīvo lietu departamenta kopsēdē. Lietas izskatīšanas datums vēl nav noteikts.

Augstākā tiesa lietu tiesas sēdē trīs tiesnešu sastāvā izskatīja 25.aprīlī, kad tiesa uzklausīja procesa dalībniekus – pieteicēju un pilsētas domes pārstāvjus. Augstākā tiesa uz tiesas sēdi bija aicinājusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjus, lai noskaidrotu, vai šobrīd Latvijā ir nodrošināti efektīvi tiesību aizsardzības mehānismi pašvaldības politiskās opozīcijas jeb mazākuma deputātu tiesību aizsardzībai gadījumos, kad ir strīds par to, vai politiskajai opozīcijai jeb mazākuma deputātiem ir nodrošināta vienlīdzīga pieeja pašvaldības resursiem, tostarp informācijas un sava viedokļa izplatīšanas iespējām. Tiesas sēdē tiesa uzklausīja pieaicināto pārstāvju viedokli. Augstākā tiesa noteica, ka lēmums lietā būs pieejams 9.maijā, bet vēlāk nolēmuma sagatavošanas termiņu pagarināja līdz 23.maijam.

Pieteicējs, kurš ir Ventspils pilsētas domes deputāts, ir vērsies tiesā ar pieteikumu pret Ventspils pilsētas domi. Pieteikumā ir lūgts uzlikt pienākumu Ventspils pilsētas domei sniegt pieteicējam informāciju, proti, izsniegt dokumentu, kas nosaka, kuriem Ventspils pilsētas pašvaldības pārstāvjiem ir tiesības izteikties Ventspils pilsētas domes apmaksātos masu medijos. Tāpat lūgts atzīt par prettiesiskiem informācijas ievietošanas ierobežojumus Ventspils pilsētas pašvaldības oficiālajā portālā ventspils.lv.

Augstākajai tiesai šajā lietā, izskatot blakus sūdzību par rajona tiesas lēmumu, ar kuru atteikts pieņemt pieteikumu, ir jāvērtē, vai pieteicēja izvirzītie prasījumi ir izskatāmi tiesā administratīvā procesa kārtībā. (Lieta SKA-888/2018).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv