Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 19.oktobrī tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīja pieteikumu par Centrālās vēlēšanas komisijas 2022.gada 10.oktobra lēmuma Nr. 97 „Par politiskās partijas  „Tautas varas spēks” kandidātu saraksta iesniedzēja sūdzībām par lēmumiem par protokolu rezultātu apstiprināšanu” atcelšanu. Pieteikums ir vērsts uz 14.Saeimas Rīgas vēlēšanu apgabala iecirkņu lēmumu par balsu skaitīšanas protokolu rezultātu apstiprināšanu pārbaudi.

Senāts tiesas sēdē uzklausīja lietas dalībniekus. Pieteicējs iesniegto pieteikumu uzturēja, savukārt Centrālā vēlēšanu komisija to neatzina.

Tiesa noteica, ka saīsinātais spriedums lietā būs pieejams 19.oktobrī plkst. 15.00. Savukārt pilnais nolēmums tiks sagatavots un būs pieejams 28.oktobrī.

Lieta Nr. SA-2/2022

 

Baiba kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv