Senāta Administratīvo lietu departaments 15.martā tiesas sēdē mutvārdu procesā skatīja pieteikumu par Latvijas Republikas iekšlietu ministra lēmuma par pieteicēja iekļaušanu “melnajā sarakstā” jeb ārzemnieka iekļaušanu to ārzemnieku sarakstā, kuriem ieceļošana Latvijas Republikā ir aizliegta, atcelšanu.

Atklātā tiesas sēdē Senāts uzklausīja procesa dalībniekus. Iekšlietu ministrijas pārstāve norādīja, ka pieteikumu neatzīst. Pārstāve paskaidroja, ka lēmums ir pieņemts, pamatojoties uz kompetentās iestādes – Valsts drošības dienesta – atzinumiem, un tā pieņemšanā ir ņemtas vērā gan personas tiesības uz privāto dzīvi, gan izvērtēta iespējamā ekonomiskā saikne ar Latviju.

Tiesas sēdē pieteicēja pārstāvis, norādot, ka ir iepazinies ar Valsts drošības dienesta sagatavoto kopsavilkumu par lietā esošajiem atzinumiem, lūdza tiesu nodrošināt iespēju iepazīties ar Valsts drošības dienesta atzinumu pilnu tekstu.

Pasludinot atsevišķu tiesas sēdes daļu par slēgtu, tiesa iepazinās ar lietas materiāliem, tostarp atzinumiem, kas bija pārsūdzētā lēmuma pieņemšanas pamatā, kā arī iztaujāja Iekšlietu ministrijas un Valsts drošības dienesta pārstāvjus. Tiesa nolēma, ka lietas izskatīšana ir atliekama, lai pieprasītu papildu informāciju no Valsts drošības dienesta.

Nākamais lietas izskatīšanas datums tiks noteikts pēc pieprasītās informācijas saņemšanas.

Lieta Nr. SA-1/2021

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv