Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments 10.jūlijā atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru bija apmierināts SIA “Hydro Energo” pieteikums un atcelts Valsts ieņēmumu dienesta lēmums par pieteicējai aprēķināto nodokļu parādu par importētajām precēm – misiņa stieņiem. Izvērtējot Eiropas Savienības Tiesas sniegtās atbildes uz Senāta uzdoto prejudiciālo jautājumu, Senāts atzina, ka apgabaltiesa, nosakot preces klasifikāciju, ir nepareizi interpretējusi materiālo tiesību normu. Senāts nodeva lietu jaunai izskatīšanai Administratīvajā apgabaltiesā.

Eiropas Savienības Tiesa, atbildot uz Senāta uzdoto prejudiciālo jautājumu šajā lietā, norādīja, ka vienlaidu šķērsgriezuma prasība attiecas uz konkrētā izstrādājuma formu un šķērsgriezumiem, kā rezultātā lietņi, kuriem ir taisnstūrveida forma un kuru šķērsgriezuma izmēri visā to garumā ir identiski, atbilst šai prasībai. Prasība par pilnu šķērsgriezumu ir jāsaprot tādējādi, ka tā izslēdz vienīgi izstrādājumus ar dobu vidu (caurules un caurulītes). Lai gan pamatlietā aplūkojamajiem lietņiem ir neregulāras poras, tukšumi un plaisas, šādi iekšējie trūkumi tomēr nepadara šos lietņus par izstrādājumiem ar dobu vidu, līdz ar to nevar tikt izslēgts, ka lietņi, kuri ir karsti velmēti, ir stieņi Kombinētās nomenklatūras 74.nodaļas izpratnē un līdz ar to ietilpst Kombinētās nomenklatūras pozīcijā 7407, kas attiecas uz vara stieņiem un profiliem.

Lietā ir turpmāk minētie apstākļi:

Pieteicēja SIA „Hydro Energo” pieteica izlaišanai brīvam apgrozījumam preci, kuru deklarēja kombinētās nomenklatūras apakšpozīcijā 7403 21 00 – rafinēts varš un vara sakausējumi, neapstrādāti – vara un cinka sakausējumi (misiņš). Minētajai pozīcijai ievedmuitas nodokļa pamatlikme noteikta 0 %. Valsts ieņēmumu dienests tos ir klasificējis kā misiņa stieņus kombinētās nomenklatūras pozīcijā 7407 21 10, norādot, ka saskaņā ar Harmonizētās preču aprakstīšanas un kodēšanas sistēmas skaidrojumiem pozīcijā 7403 (neapstrādāts varš un tā sakausējumi) neietilpst velmēti produkti. Savukārt pieteicēja iebilst, ka šie izstrādājumi neatbilst stieņu definīcijai kombinētās nomenklatūras izpratnē, jo tiem visā garumā nav pilna vienlaidu šķērsgriezuma, proti, plātnes griezuma plaknē redzamas milzu poras, tukšumi un plaisas. Kā papildu apsvērumu pieteicēja ir norādījusi to, ka velmēšana taisnstūra formā veikta tikai pārvadāšanas ērtības nolūkā un ka izstrādājumi nav izmantojami citiem mērķiem kā tikai pārkausēšanai. Pieteicējas ieskatā, klasificējot izstrādājumus atbilstoši kombinētās nomenklatūras pozīcijai 7403 vai 7407, nozīme ir ne tikai izstrādājumu formai un iepriekšējai apstrādei, bet arī to apstrādes pakāpei un iespējamam izmantošanas veidam.

Lieta SKA-45/2020; A420380214

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv