Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 18.oktobrī tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīja pieteikumu par Centrālās vēlēšanu komisijas 2022.gada 7.oktobra lēmuma Nr. 93 atcelšanu un pienākuma uzlikšanu Centrālajai vēlēšanu komisijai pārskaitīt 14. Saeimas vēlēšanu iecirkņu par sarakstu Nr. 7 „„Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija” nodotās vēlēšanu zīmes.  

Senāts tiesas sēdē uzklausīja lietas dalībniekus. Pieteicējs iesniegto pieteikumu uzturēja, savukārt Centrālā vēlēšanu komisija to neatzina.

Tiesa noteica, ka nolēmums lietā būs pieejams 19.oktobrī plkst. 16.00.

Lieta Nr. SA-1/2022

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv