Senāta Administratīvo lietu departaments 2.novembrī atstāja spēkā iekšlietu ministra lēmumu par pieteicēja iekļaušanu “melnajā sarakstā” jeb personas iekļaušanu to ārzemnieku sarakstā, kuriem ieceļošana Latvijas Republikā ir aizliegta. Senāts atzina, ka iekšlietu ministra lēmums ir tiesisks un pamatots un pieteicējam piemērotais ieceļošanas aizliegums un no tā izrietošais tiesību ierobežojums ir samērīgs līdzeklis nacionālās drošības interešu aizsardzībai.

Vērtējot iekšlietu ministra lēmuma pamatotību, Senāts tiesas sēdē uzklausīja lietas dalībnieku paskaidrojumus, kā arī tiesas sēdes slēgtajā daļā pārbaudīja ar valsts noslēpumu saistīto informāciju. Ņemot vērā visus lietā pārbaudītos materiālus, Senāts atzina, ka lēmums nav uzskatāms par patvaļīgu un tas atbilst tiesību normām. Lēmums ir pamatots ar pretizlūkošanas darbību rezultātā iegūtu informāciju un ir attaisnojams ar nacionālās drošības aizsardzības interesēm. Drošības iestādes ir norādījušas uz apstākļiem, kādēļ konkrētajā gadījumā šāds ierobežojums ir objektīvi nepieciešams.

Atbildot uz pieteikumā norādīto, ka ieceļošanas aizliegums nesamērīgi ierobežo pieteicēja tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi, Senāts spriedumā norādīja, ka piekrīt atbildētājas viedoklim un atzīst, ka privātās un ģimenes dzīves ierobežojums izskatāmajā lietā ir samērīgs ar leģitīmo mērķi, kādēļ šāds ierobežojums ir noteikts. Pieteicējam noteiktais ieceļošanas aizliegums ir pamatots un samērīgs ar valsts drošības interesēm.

Senāts lietu tiesas sēdē mutvardu procesā izskatīja 13.oktobrī.

Lieta Nr. SA-3/2021

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv