Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests un Tieslietu ministrija.

Informācija par atsevišķu lietu:

Senāta Administratīvo lietu departamentā 2.novembrī nolikts nolēmuma pieejamības datums pieteikumā par Latvijas Republikas iekšlietu ministra lēmuma par pieteicēja iekļaušanu “melnajā sarakstā” jeb ārzemnieka iekļaušanu to ārzemnieku sarakstā, kuriem ieceļošana Latvijas Republikā ir aizliegta, atcelšanu.

Senāts lietu mutvārdu procesā izskatīja 13.oktobrī. Tiesas sēdē Iekšlietu ministrijas pārstāve lūdza pieteikumu par Iekšlietu ministra lēmuma atcelšanu noraidīt. Pārstāve pauda, ka minētais lēmums ir pamatots un tas pieņemts, izvērtējot Valsts drošības dienesta atzinumu un ierobežojumu samērīgumu. Arī Valsts drošības dienesta pārstāvis un prokurors lūdza pieteikumu par Iekšlietu ministra lēmuma atcelšanu noraidīt. Pasludinot atsevišķu tiesas sēdes daļu par slēgtu, tiesa iepazinās ar lietas materiāliem, tostarp drošības iestāžu atzinumiem, kas bija pārsūdzētā lēmuma pieņemšanas pamatā, kā arī iztaujāja Iekšlietu ministrijas un Valsts drošības dienesta pārstāvjus. (Lieta Nr. SA-3/2021).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv