Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs pieteikumu par Centrālās vēlēšanu komisijas lēmuma atcelšanu. Rakstveida procesā izskatīs pieteicēja iesniegtu kasācijas sūdzību lietā, kurā atbildētājiestāde ir Rīgas dome.  

Informācija par atsevišķu lietu:

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments kā pirmās instances tiesa 19.maijā mutvārdu procesā izskatīs pēc politiskās partijas „„Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija” pieteikuma ierosināto administratīvo lietu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu, ar kuru tiktu pārdalīti mandāti starp 12. Saeimas vēlēšanās reģistrētajiem kandidātiem Latgales vēlēšanu apgabalā.

Centrālā vēlēšanu komisija, saņēmusi notiesājošus spriedumus krimināllietās par 12.Saeimas vēlēšanās pieļautajiem vēlēšanu tiesību pārkāpumiem (balsu pirkšana) un izvērtējusi to ietekmi uz vēlēšanu rezultātiem, pamatojoties uz Saeimas vēlēšanu likuma 52.1 panta pirmo daļu, 2017.gada 21.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.11, ar kuru nolēma nepārdalīt mandātus starp 12. Saeimas vēlēšanās reģistrētajiem kandidātiem Latgales vēlēšanu apgabalā.

Lietā risināms jautājums par Saeimas vēlēšanu likuma 52.1 panta interpretāciju un tās tvērumu, kā arī par to, vai pie lietā konstatētajiem apstākļiem ir pamats lemt par mandātu pārdali. (Lieta Nr. SA-3/2017).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv