Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas kasācijas sūdzības par zemākas instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Iekšlietu ministrija, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Latvijas valsts ceļi un Rīgas dome.

Informācija par atsevišķu lietu:

Administratīvo lietu departaments 19.jūnijā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Lietā pieteicējs ar Iekšlietu ministrijas lēmumu atvaļināts no dienesta sakarā ar disciplinārpārkāpumu. Tā kā disciplinārlietas izskatīšanas iestādē laikā pieteicēja veselības stāvoklis tika atzīts par neatbilstošu dienestam, pieteicējs uzskata, ka viņš ir atvaļināms no dienesta neatbilstoša veselības stāvokļa dēļ. Administratīvā apgabaltiesa pieteikumu noraidīja. Lietā ir strīds par to, kura no Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma normām piemērojama, pieteicēju atvaļinot no dienesta. (Lieta SKA-1053/2019).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv