Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas vai pirmās instances tiesas spriedumiem un deviņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.  Vienu blakus sūdzības lietu tiesa izskatīs tiesas sēdē mutvārdu procesā. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Satiksmes ministrija, Iekšlietu ministrija, Rīgas dome un Ieslodzījuma vietu pārvalde. 

Informācija par atsevišķu lietu:

Administratīvo lietu departaments 19.septembrī rakstveida procesā izskatīs pieteicēju kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru tika noraidīts pieteicēju pieteikums par Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta lēmuma atcelšanu. Lietā ir strīds par to, vai departaments pamatoti izslēdza pieteicējus (trīs cilvēku ģimeni) no reģistra sociālās palīdzības saņemšanai dzīvojamās telpas izīrēšanai sakarā ar to, ka pieteicēji atteicās no vismaz trim dzīvojamo telpu īres piedāvājumiem. Pieteicēji kasācijas sūdzībā izvirzījuši iebildumus par to, ka pašvaldībai bija pienākums veikt kapitālo remontu dzīvojamās telpās, pirms tās tika piedāvātas pieteicējiem izīrēšanai. Tāpat, pieteicēju skatījumā, ņemot vērā viņu ģimenē esošo cilvēku skaitu, dzimumu un vecumu pašvaldībai vajadzēja piedāvāt izīrēšanai tādus dzīvokļus, kuros bija vairāk kā divas istabas. (Lieta SKA-540/2018).