Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs vienu lietu ar Valsts ieņēmumu dienesta iesniegtu kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu. 

Informācija par atsevišķu lietu:

Senāta Administratīvo lietu departaments 22.janvārī rakstveida procesā izskatīs Valsts ieņēmumu dienesta iesniegtu kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Lietā ir strīds par Igaunijas komersanta, kas neveic uzņēmējdarbību Latvijā, bet veic uzņēmējdarbību citas dalībvalsts teritorijā, tiesībām prasīt pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanu par pakalpojumiem, kurus Igaunijas komersants saņēmis Latvijā. (Lieta SKA-76/2019).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv