Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs divas lietas, rakstveida procesā – septiņas kasācijas sūdzības par apelācijas vai pirmās instances tiesas spriedumiem un piecas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Ekonomikas ministrija, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts ieņēmumu dienests, Lauku atbalsta dienests, Valsts darba inspekcija un Valsts policija. 

Informācija par atsevišķām lietām:

  1. Administratīvo lietu departaments 25.aprīlī mutvārdu procesā izskatīs Ventspils pilsētas domes deputāta blakus sūdzību par Administratīvās rajona tiesas tiesneša 2017.gada 28.novembra lēmumu, ar kuru atteikts pieņemt pieteikumu. Pieteikumā ir izteikts prasījums par pienākuma uzlikšanu Ventspils pilsētas domei sniegt pieteicējam informāciju un prasījums par informācijas ievietošanas ierobežojumu Ventspils pilsētas pašvaldības oficiālajā portālā ventspils.lv atzīšanu par prettiesiskiem. Augstākajai tiesai, izskatot blakus sūdzību, ir jāvērtē, vai šie prasījumi ir izskatāmi tiesā administratīvā procesa kārtībā. (Lieta SKA-888/2018).

 

  1. Administratīvo lietu departaments 25.aprīlī rakstveida procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Valsts darba inspekcija, izmeklēja nelaimes gadījumu darbā ar pieteicējas darbiniekiem, kas notika 2013.gada 21.novembrī, nogrūstot veikala jumtam un nesošajām konstrukcijām. Valsts darba inspekcija atzina, ka nelaimes gadījums ir darba vides faktoru iedarbības rezultāts. Pieteicēja pārsūdzēja Valsts darba inspekcijas lēmumus, iebilstot gan pret minēto gala secinājumu, gan iestādes lēmumos norādītajiem nelaimes gadījuma cēloņiem. Administratīvā apgabaltiesa pieteikumu noraidīja. (Lieta SKA-459/2018).

 

  1. Administratīvo lietu departaments 26.aprīlī rakstveida procesā izskatīs fiziskas personas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2015.gada 21.oktobra spriedumu lietā par labvēlīga administratīvā akta izdošanu par personas reģistrēšanu par Latvijas Republikas pilsoni. Lietā ir strīds par Pilsonības likuma 8.1panta pirmās daļas interpretāciju saistībā ar iemesliem, kuru dēļ persona pēc Vācijas okupācijas režīma sabrukuma neatgriezās Latvijā. (Lieta SKA-27/2018).

 

  1. Administratīvo lietu departaments 26.aprīlī rakstveida procesā izskatīs divu ieslodzīto personu kasācijas sūdzības par Administratīvās apgabaltiesas spriedumiem divās atsevišķās lietās, kurās ir strīds par personu saslēgšanu roku un kāju dzelžos ieslodzījuma vietā un konvojēšanas laikā. Pieteicēji iebilst pret šādu saslēgšanas līdzekļu pieļaujamību. (Lietas SKA-119/2018 un SKA-150/2018).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396: e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv