Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs desmit kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts robežsardze, Konkurences padome, Valsts prezidenta kanceleja, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Ieslodzījuma vietu pārvalde un Rīgas dome.

Informācija par atsevišķām lietām:

  1. Senāta Administratīvo lietu departaments 26.novembrī rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Pieteicējs vērsās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā ar iesniegumu, lūdzot piešķirt prokuroru izdienas pensiju. Iestāde, piešķirot prokuroru izdienas pensiju, pieteicēja izdienas stāžā neieskaitīja to laiku, kad pieteicējs strādāja Iekšlietu ministrijā izmeklētāja amatā, bet viņam nebija piešķirta speciālā dienesta pakāpe. Pieteicējs vērsās tiesā ar pieteikumu par labvēlīgāka administratīvā akta izdošanu. Administratīvā apgabaltiesa, tostarp pievienojoties rajona tiesas sprieduma motivācijai, pieteikumu noraidīja. Pieteicējs iesniedza kasācijas sūdzību, norādot, ka darba apjoms un pienākumi, kurus viņš veica strīdus periodā, neatšķīrās no tiem darba pienākumiem un darba apjoma, ko veica izmeklētāji, kuri atradās Iekšlietu ministrijas dienestā. Līdz ar to kasācijas tiesvedības ietvaros Senātam ir jāatbild uz jautājumu, vai Iekšlietu ministrijas iestādēs izmeklētāja amatā nodienētajā laikā ir ieskaitāms arī tas laiks, kad pieteicējs veica izmeklētāja pienākumus, neesot Iekšlietu ministrijas dienestā. (Lieta SKA-1387/2019).

  1. Senāta Administratīvo lietu departaments 29.novembrī rakstveida procesā izskatīs fiziskas personas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2017.gada 9.novembra spriedumu. Lietā ir izspriežams jautājums par personas tiesībām uz valsts apmaksātu juridisko palīdzību, kuru, kā uzskata kasācijas sūdzības iesniedzējs, zemāku instanču tiesas viņam pienācīgi nenodrošināja. (Lieta SKA-441/2019).
  1. Senāta Administratīvo lietu departaments 29.novembrī rakstveida procesā turpinās izskatīt  pieteikumu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu atļaujai strādāt par pedagogu. Iepriekš Senāts apturēja tiesvedību lietā un iesniedza pieteikumu Satversmes tiesā par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektās daļas 1.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106.panta pirmajam teikumam. Senāts uzskata, ka apstrīdētā norma, ciktāl tā nosaka absolūtu aizliegumu personai, kura sodīta par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, strādāt par pedagogu bērnu izglītības iestādēs, neatbilst Satversmes 106.panta pirmajam teikumam. Izskatāmajā lietā pieteicējs vērsās Izglītības kvalitātes valsts dienestā, lūdzot izsniegt atļauju strādāt par pedagogu sporta skolā. Dienests un Izglītības un zinātnes ministrija pieņēma lēmumu liegt pieteicējam strādāt par pedagogu. (Lieta SKA-134/2019).

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv