Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par Administratīvās apgabaltiesas spriedumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Salaspils novada dome un Viesītes novada pašvaldība.

Informācija par atsevišķām lietām:

Administratīvo lietu departaments 28.decembrī rakstveida procesā izskatīs divas līdzīgas lietas, kurās strīdā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru kasācijas sūdzības par Administratīvās apgabaltiesas spriedumiem iesnieguši pieteicēji.

Lietās ir risināms strīds par to,  vai likuma „Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām” 20.panta devītās daļas 1.punkts ir interpretējams tādējādi, ka pieteicējam, kuram piešķirtās izdienas pensijas apmērs nesasniedz atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmēru, atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmērs ir aprēķināms kā starpība starp noteikto atlīdzības apmēru un izdienas pensijas bruto apmēru vai kā starpība starp noteikto atlīdzības apmēru un izdienas pensijas neto apmēru. (Lietas Nr. SKA-281 un SKA-290).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv