Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs 18 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un astoņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Rīgas dome, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Finanšu ministrija, Valsts policija, Konkurences padome, Valsts meža dienests un Ķekavas novada dome. 

Informācija par atsevišķu lietu:

Senāta Administratīvo lietu departaments 30.oktobrī rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Lietā ir izšķirams strīds par to, vai Rīgas domes 2015.gada 9.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 148 „Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā” paredzētā samazinātā nekustamā īpašuma nodokļa likme, kas piemērojama, ja dzīvoklī savu dzīvesvietu ir deklarējusi vismaz viena persona, piemērojama arī gadījumā, ja nekustamā īpašuma adresi fiziskā persona ir deklarējusi vienīgi kā papildu adresi. (Lieta SKA-405/2019).

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv