Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas vai pirmās instances tiesas spriedumiem un četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Tieslietu ministrija un Datu valsts inspekcija.

Informācija par atsevišķu lietu:

 Administratīvo lietu departaments 1.jūnijā rakstveida prcesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Datu valsts inspekcija uzdeva pieteicējam dzēst no interneta vietnes www.youtube.compieteicēja ievietoto videomateriālu. Minēto videomateriālu pieteicējs nofilmējis policijas iecirknī paskaidrojumu sniegšanas laikā, un tajā ir redzami policijas darbinieki.

Administratīvā apgabaltiesa pieteicēja pieteikumu noraidīja. Pieteicējs iesniedza kasācijas sūdzību, pamatojot savu rīcību ar vārda brīvību, un norādot, ka ar videomateriālu netiek aizskarta policijas darbinieku privātā dzīve. (Lieta SKA-220/2017).

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv