Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un sešas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests un Uzņēmumu reģistrs. Vienā lietā nolikts nolēmuma pieejamības datums pieteikumā, kas izskatīts tiesas sēdē mutvārdu procesā.

Informācija par atsevišķām lietām:

  1. Administratīvo lietu departamentā 11.martā nolikts nolēmuma pieejamības datums pieteikumā par labvēlīga administratīvā akta izdošanu, ar kuru akciju sabiedrībai „Rīgas piena kombināts” tiktu iecelts zvērināts revidents. Senāts  pieteicējas – sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AL LAW” - kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīja 26.februārī. (Lieta SKA-176/2020).
  1. Administratīvo lietu departaments 13.martā rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Lietā ir jāvērtē, vai likumā „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” ir ietverts liegums reģistrēt tādu masu informācijas līdzekli, attiecībā uz kuru no drošības iestādes ir saņemtas ziņas, ka tās izdevējs jau pirms reģistrācijas veicis normatīvajiem aktiem neatbilstošas darbības.

Administratīvā apgabaltiesa noraidījusi pieteikumu, kurā bija lūgts atzīt par prettiesisku Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra lēmumu par atteikšanos reģistrēt masu informācijas līdzekli un lūgts uzlikt pienākumu šo masu informācijas līdzekli reģistrēt. Kā konstatējusi tiesa, izdevējs piedalījās Afgāņu veterānu Daugavpils sadraudzības centra „Pereval” darbībās bezmaksas avīzes, kuras numuros pozitīvi tiek vērtēta PSRS armijas intervence Afganistānā, izdošanā. Šajā darbībā konstatējamas kara propagandas pazīmes un vēsturisku faktu sagrozīšana, kas ir ar likumu aizliegts.

Pieteicējs kasācijas sūdzībā pauž viedokli, ka likums „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” neparedz iespēju atteikt reģistrāciju šādā gadījumā. (Lieta SKA-90/2020).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv