Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments kā pirmās instances tiesa 19.maijā izskatīja pēc politiskās partijas „„Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija” pieteikuma ierosināto administratīvo lietu par labvēlīga administratīvā akta izdošanu, ar kuru tiktu pārdalīti mandāti starp 12. Saeimas vēlēšanās reģistrētajiem kandidātiem Latgales vēlēšanu apgabalā. Tiesas sēdē tiesa uzklausīja procesa dalībniekus un noteica, ka saīsinātais spriedums lietā būs pieejams pirmdien, 22.maijā, savukārt motivēts tiesas spriedums tiks sastādīts un būs pieejams 12.jūnijā.

Centrālā vēlēšanu komisija, saņēmusi notiesājošus spriedumus krimināllietās par 12.Saeimas vēlēšanās pieļautajiem vēlēšanu tiesību pārkāpumiem (balsu pirkšana) un izvērtējusi to ietekmi uz vēlēšanu rezultātiem, pamatojoties uz Saeimas vēlēšanu likuma 52.1 panta pirmo daļu, 2017.gada 21.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.11, ar kuru nolēma nepārdalīt mandātus starp 12. Saeimas vēlēšanās reģistrētajiem kandidātiem Latgales vēlēšanu apgabalā.

Politiskās partijas „„Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija” iesniedza Augstākajā tiesā pieteikumu par Centrālās vēlēšanu komisijas 2017.gada 21.aprīļa lēmumu, lūdzot anulēt par partijas „Vienotība” un tās deputāta kandidātu Dzintaru Zaķi nodotās balsis

Latgales vēlēšanu apgabala 319., 733., 751., 755. un 759. vēlēšanu iecirknī un uzlikt par pienākumu Centrālajai vēlēšanu komisijai nekavējoties pārskatīt partijas „Vienotība” rezultātus 12. Saeimas vēlēšanās Latgales vēlēšanu apgabala 319., 733., 751., 755. un 759. vēlēšanu iecirknī un atzīt, ka par deputāta kandidātu Dzintaru Zaķi deputātu kandidātu sarakstā nodotās vēlētāju balsis – par partijas „Vienotība” deputātu kandidātu sarakstu nodotās vēlēšanu zīmes – nav izmantojamas mandātu sadalē.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv