Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 16.maijā tiesas sēdē izskatīja līdzpieteicēju kasācijas sūdzību pieteikumā pret Ķekavas novada domi saistībā ar detālplānojuma izstrādi un pašvaldības prasību par centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izveidošanu. Pieteicēji kasācijas sūdzībā norāda, ka šāda prasība no pašvaldības puses ir nesamērīga, turklāt pieteicējiem uzlikts pienākums izbūvēt nevis pieslēgumu, bet pašu centralizēto kanalizācijas tīklu, ko likums neparedz. Tiesa tiesas sēdē uzklausīja procesa dalībniekus un, atbilstoši Administratīvā procesa likumam noteica, ka spriedums lietā būs pieejams 20.jūnijā.

Augstākajai tiesai izšķirams, vai ir tiesiska pašvaldības prasība detālplānojumā paredzēt pieslēguma izbūvi līdz pašvaldības centralizētajai ūdensvada un kanalizācijas sistēmai, kura atrodas apmēram 1 km attālumā no detālplānojuma aptvertās teritorijas.

Administratīvā apgabaltiesa, ņemot vērā arī vides intereses, ir atzinusi šādu prasību par pamatotu. (Lieta SKA-170/2018).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv