Senāta Administratīvo lietu departaments 2.februārī apturēja tiesvedību strīdā ar Valsts ieņēmumu dienestu par ievestajām precēm – durvju sagatavēm vai koka plātnēm un līstēm – piemērojamo muitas nodokli. Senātam izskatāmajā lietā radās šaubas par piemērojamo Kombinētās nomenklatūras kodu, kas noteic attiecīgi piemērojamo muitas nodokli, tāpēc Senāts uzdeva Eiropas Savienības Tiesai prejudiciālus jautājumus. Tiesvedība lietā apturēta līdz brīdim, kad stāsies spēkā Eiropas Savienības Tiesas nolēmums.

Pieteicēja strīdus preces bija klasificējusi atbilstoši Īstenošanas regulai kombinētās nomenklatūras pozīcijā 4418 „Namdaru un būvgaldnieku darinājumi, ieskaitot šūnveida koka paneļus, salikti grīdas dēļi, jumstiņi un lubas”, apakšpozīcijā 4418  20 50 00 „– durvis, to aplodas un sliekšņi – –  skujkoku koksnes”, kurām piemērojama ievedmuitas nodokļa pamatlikme 0% apmērā. Pieteicēja lietas gaitā skaidrojusi, ka tās ievestajām precēm, kas iegādātas no specializētā durvju ražotāja, nav iespējama cita izmantošana, kā tikai atbilstoši to funkcijai, t.i., kā konkrēta durvju modeļa sastāvdaļām.

Savukārt Valsts ieņēmumu dienests strīdus precēm piemēroja trīs citas Kombinētās nomenklatūras pozīcijas, uzskatot, ka pieteicēja uzrādījusi dažādas profillīstes u.tml. koka izstrādājumus, nevis durvju sastāvdaļas. Valsts ieņēmumu dienests secināja, ka minētās preces nevar klasificēt ar pieteicējas norādīto kodu 4418 20 50 00, tās ir jāklasificē atsevišķi, atbilstošajās preču pozīcijās ar kombinētās nomenklatūras un TARIC kodu 4411 13 90 00, 4411 14 90 00 un 4412 99 85 90 (kokšķiedru vai citu koksnveida materiālu plātnes, saplāksnis, finierētas plātnes un tamlīdzīgi laminēti koksnes materiāli).

Apgabaltiesa, izskatot pieteikumu, noraidīja pieteicējas viedokli, ka ievestās preces ir pabeigts izstrādājums un ir izmantojamas pēc to nozīmes un ka preces bija paredzēts tirgot tieši patērētājam, neveicot papildu apstrādi vai pārveidošanu. Apgabaltiesa atzina, ka Valsts ieņēmumu dienests pamatoti konstatējis, ka pieteicējas deklarētās MDF profillīstes un profili, kas neveido vienotu pabeigtu komplektu ar kādām noteiktām durvju vērtnēm, ir jāklasificē atsevišķi to atbilstošajās pozīcijās.

Senāta ieskatā pieteicējas un atbildētāja argumenti uzrāda, ka pastāv pietiekami lielas neskaidrības par to, kā vispārīgie interpretācijas noteikumi, kas ļauj konkrētā pozīcijā iekļaut arī negatavas un nepabeigtas preces, saskaņojami ar nodaļu piezīmēm un atsevišķiem konkrētu gadījumu skaidrojumiem, no kuriem varētu secināt, ka vienīgā vēl neizdarītā darbība līdz pabeigtai precei var būt to salikšana.

Tāpat Senāts norāda, ka, no vienas puses, pieteicējas, un, no otras puses, Valsts ieņēmumu dienesta uzrādītās dažādās saistošās izziņas par tarifiem rada šaubas, vai dalībvalstīs vienādi tiek klasificētas šāda veida preces ar vienādām „pabeigtības” vai „nepabeigtības” pazīmēm.

Lieta SKA-24/2021 (A420308715)

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv