Senāta Administratīvo lietu departaments, lietā par iekšlietu ministra lēmumu iekļaut pieteicēju “melnajā sarakstā” jeb ārzemnieka iekļaušanu to ārzemnieku sarakstā, kuriem ieceļošana Latvijas Republikā ir aizliegta, atsācis lietas iztiesāšanu pēc būtības. Šādu lēmumu Senāts pieņēmis atbilstoši Administratīvā procesa likuma 244.panta pirmā daļā noteiktajam, proti, ja tiesas apspriedes laikā tiesa atzīst par nepieciešamu noskaidrot jaunus apstākļus, kuriem ir nozīme lietā, vai papildus pārbaudīt esošos vai jaunus pierādījumus, tā atsāk lietas izskatīšanu pēc būtības.

Senāts, izskatot lietā apkopotos materiālus, apspriedes laikā konstatējis nepieciešamību noskaidrot apstākļus un iegūt papildu pierādījumus, kuriem varētu būt nozīme izskatāmajā lietā. Lietas apstākļu pilnvērtīgai un objektīvai noskaidrošanai Senāts pieprasījis papildu informāciju no Valsts drošības dienesta.

Lietas iztiesāšana turpināsies pēc minēto materiālu saņemšanas.

Senāts lietu tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīja 10.jūnijā. Tiesas sēdē pieteicēja pārstāvji lūdza Iekšlietu ministra lēmumu atcelt, savukārt Iekšlietu ministrijas pārstāve, Valsts drošības dienesta pārstāvis un prokurore lūdza pieteikumu par Iekšlietu ministra lēmuma atcelšanu noraidīt.

Lieta Nr. SA-1/2021

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv