• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvo lietu departamentā

Administratīvo lietu departamentā 29. decembris, 2022.
Senāts: nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi 90% apmērā piemērojami tikai tādam īpašumam, kas nodots ekskluzīvā sabiedriskā labuma organizācijas lietošanā
Administratīvo lietu departamentā 28. decembris, 2022.
Tiesai no jauna jāvērtē strīds par trokšņu mazināšanas pasākumiem rūpnieciskās darbības zonā, kurā ir pieļauta privātmāju apbūve
Administratīvo lietu departamentā 23. decembris, 2022.
Par izskatāmām lietām no 27. līdz 30. decembrim
Administratīvo lietu departamentā 22. decembris, 2022.
Tiesai no jauna jāvērtē strīds par iedzīvotāju ienākuma nodokli no kapitāla pieauguma
Administratīvo lietu departamentā 20. decembris, 2022.
Stājas spēkā spriedums, uzliekot pienākumu Valsts meža dienestam veidot mikroliegumu mazā ērgļa ligzdošanas vietas aizsardzībai
Administratīvo lietu departamentā 16. decembris, 2022.
Par izskatāmām lietām no 19. līdz 23. decembrim
Administratīvo lietu departamentā 15. decembris, 2022.
Senāts: informācija par patieso labuma guvēju ir obligāts priekšnoteikums plašsaziņas līdzeklim apraides atļaujas saņemšanai un izmantošanai
Administratīvo lietu departamentā 12. decembris, 2022.
Senāts: nodokļu maksātājam ir pienākums maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli par ienākumu no maksātnespējas procesa laikā pārdota nekustamā īpašuma
Administratīvo lietu departamentā 1. decembris, 2022.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: novembrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 1. decembris, 2022.
Senāts: IIN maksātāja attaisnotajos izdevumos nav iekļaujami izdevumi par pamatizglītības iegūšanu privātajā mācību iestādē; Ar blakus lēmumu vērš Ministru kabineta uzmanību uz noteikumu neprecīzu formulējumu
Administratīvo lietu departamentā 16. novembris, 2022.
Senāts uzsver zaudējumu atlīdzināšanas pienākumu par policijas rīcības rezultātā pazaudētām mantām
Administratīvo lietu departamentā 11. novembris, 2022.
Nodod jaunai izskatīšanai strīdu ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju