• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvo lietu departamentā

Administratīvo lietu departamentā 4. septembris, 2019.
Lietā par lūgumu piešķirt nepilsoņa statusu nolēmums būs pieejams septembra beigās
Administratīvo lietu departamentā 3. septembris, 2019.
Lietu par importēto medikamentu muitas vērtību nodod jaunai izskatīšanai
Administratīvo lietu departamentā 2. septembris, 2019.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: augustā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 30. augusts, 2019.
Par izskatāmām lietām no 2. līdz 6.septembrim
Administratīvo lietu departamentā 28. augusts, 2019.
Atstāj spēkā Veselības inspekcijas lēmumu par aizliegumu izplatīt zāļu reklāmu
Administratīvo lietu departamentā 28. augusts, 2019.
Lietā par atbalsta maksājumiem bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai zālājos nolēmums būs pieejams septembrī
Administratīvo lietu departamentā 23. augusts, 2019.
Par izskatāmām lietām no 26. līdz 30.augustam
Administratīvo lietu departamentā 6. augusts, 2019.
Atzīst par pamatotiem Vides pārraudzības valsts biroja argumentus un lietu par vasaras mājas būvniecību nodod jaunai izskatīšanai
Administratīvo lietu departamentā 2. augusts, 2019.
Par izskatāmām lietām no 5. līdz 9.augustam
Administratīvo lietu departamentā 1. augusts, 2019.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: jūlijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 19. jūlijs, 2019.
Atstāj spēkā atteikumu izmaksāt vecuma pensiju personai, kura nedzīvo Latvijā
Administratīvo lietu departamentā 12. jūlijs, 2019.
Par izskatāmām lietām no 15. līdz 19.jūlijam