• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvo lietu departamentā

Administratīvo lietu departamentā 14. novembris, 2019.
Atstāj spēkā pienākumu izslēgt personu no riska personu saraksta
Administratīvo lietu departamentā 12. novembris, 2019.
Atstāj spēkā pienākumu Tukuma novada domei izmaksāt vienreizēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu pilnā apmērā
Administratīvo lietu departamentā 12. novembris, 2019.
Apgabaltiesai no jauna jāvērtē atbalsta piešķiršana gados jaunajiem lauksaimniekiem
Administratīvo lietu departamentā 6. novembris, 2019.
Lietā par Nedzirdīgo vasaras olimpiādē piešķirtajām naudas balvām Senāts norāda uz nepieciešamību ievērot vienlīdzības principu
Administratīvo lietu departamentā 1. novembris, 2019.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: oktobrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 30. oktobris, 2019.
Atzīst par pamatotu pašvaldības lēmumu lietā par nekustamā īpašuma nodokļa likmi
Administratīvo lietu departamentā 25. oktobris, 2019.
Par izskatāmām lietām no 28. oktobra līdz 1.novembrim
Administratīvo lietu departamentā 25. oktobris, 2019.
Senāts lietā par veselības bojājuma pabalsta apmēru norāda uz pašvaldības kompetenci pabalsta apmēra noteikšanā un ar blakus lēmumu vēršas Ministru kabinetā
Administratīvo lietu departamentā 16. oktobris, 2019.
Strīdu par pārmaksāto nodokļu atmaksu nodod jaunai izskatīšanai
Administratīvo lietu departamentā 1. oktobris, 2019.
Lietā par atbalsta maksājumiem bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai zālājos aptur tiesvedību un vēršas Eiropas Savienības Tiesā
Administratīvo lietu departamentā 1. oktobris, 2019.
Lietā par lūgumu piešķirt nepilsoņa statusu atstāj spēkā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes lēmumu
Administratīvo lietu departamentā 1. oktobris, 2019.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: septembrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi