• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvo lietu departamentā

Administratīvo lietu departamentā 30. septembris, 2019.
Nodod jaunai izskatīšanai lietu par piemērojamiem nodokļiem saistībā ar kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi
Administratīvo lietu departamentā 27. septembris, 2019.
Par izskatāmām lietām no 30.septembra līdz 4.oktobrim
Administratīvo lietu departamentā 19. septembris, 2019.
Lietu par priekšnodokļa atskaitīšanu nodod jaunai izskatīšanai
Administratīvo lietu departamentā 17. septembris, 2019.
Strīdu par denacionalizēta nama īrnieka tiesībām uz nodokļa atvieglojumu nodod jaunai izskatīšanai
Administratīvo lietu departamentā 13. septembris, 2019.
Par izskatāmām lietām no 16. līdz 20.septembrim
Administratīvo lietu departamentā 12. septembris, 2019.
Lietā par Patērētāju tiesību aizsardzības centra lēmumu aptur tiesvedību un vēršas Eiropas Savienības Tiesā
Administratīvo lietu departamentā 11. septembris, 2019.
Strīdā par pārmaksāto nodokļu atmaksu nolēmums būs pieejams oktobrī
Administratīvo lietu departamentā 6. septembris, 2019.
Par izskatāmām lietām no 9. līdz 13.septembrim
Administratīvo lietu departamentā 4. septembris, 2019.
Lietā par lūgumu piešķirt nepilsoņa statusu nolēmums būs pieejams septembra beigās
Administratīvo lietu departamentā 3. septembris, 2019.
Lietu par importēto medikamentu muitas vērtību nodod jaunai izskatīšanai
Administratīvo lietu departamentā 2. septembris, 2019.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: augustā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 30. augusts, 2019.
Par izskatāmām lietām no 2. līdz 6.septembrim