• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvo lietu departamentā

Administratīvo lietu departamentā 6. janvāris, 2020.
Par izskatāmām lietām no 6. līdz 10.janvārim
Administratīvo lietu departamentā 6. janvāris, 2020.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: decembrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 20. decembris, 2019.
Senāts ar blakus lēmumu vērš Ministru kabineta uzmanību uz nepilnībām regulējumā par aptieku izvietojumu
Administratīvo lietu departamentā 20. decembris, 2019.
Lietu par pieprasījumu izsniegt videoierakstu no videonovērošanas sistēmas nodod jaunai izskatīšanai
Administratīvo lietu departamentā 19. decembris, 2019.
Atzīstot par kritisku situāciju, ka piektā daļa vecuma pensijas saņēmēju saņem pensiju zem nabadzības sliekšņa, Senāts vēršas Satversmes tiesā
Administratīvo lietu departamentā 18. decembris, 2019.
Atzīst par prettiesisku Jūrmalas pilsētas domes lēmumu pārdot privātpersonai nekustamo īpašumu krasta kāpu aizsargjoslā
Administratīvo lietu departamentā 13. decembris, 2019.
Par izskatāmām lietām no 16. līdz 20.decembrim
Administratīvo lietu departamentā 10. decembris, 2019.
Norāda uz personas pašas pienākumu pieteikt izmaiņas sava nekustamā īpašuma zemes izmantošanas mērķī
Administratīvo lietu departamentā 6. decembris, 2019.
Par izskatāmām lietām no 9. līdz 13.decembrim
Administratīvo lietu departamentā 3. decembris, 2019.
Lietā par tiesībām saņemt invaliditātes pensiju Senāts aptur tiesvedību un vēršas Satversmes tiesā
Administratīvo lietu departamentā 2. decembris, 2019.
Izskata lietu par liegumu strādāt par pedagogu
Administratīvo lietu departamentā 2. decembris, 2019.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: novembrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi