• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvo lietu departamentā

Administratīvo lietu departamentā 11. aprīlis, 2019.
Senāts uzdod Eiropas Savienības Tiesai jautājumus lietā par lūgumu izsniegt atļauju veikt medicīnisku manipulāciju citā dalībvalstī saistībā ar personas reliģisko pārliecību
Administratīvo lietu departamentā 11. aprīlis, 2019.
Atstāj spēkā Latvijas dzelzceļam piemēroto finanšu korekciju Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanā
Administratīvo lietu departamentā 10. aprīlis, 2019.
Apmierina Iecavas novada domes kasācijas sūdzību pieteikumā par totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanu
Administratīvo lietu departamentā 5. aprīlis, 2019.
Par izskatāmām lietām no 8. līdz 12.aprīlim
Administratīvo lietu departamentā 2. aprīlis, 2019.
Senāts atzīst ziņotāja par pārkāpumu aizsardzību
Administratīvo lietu departamentā 1. aprīlis, 2019.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: martā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 29. marts, 2019.
Par izskatāmām lietām no 1. līdz 5.aprīlim
Administratīvo lietu departamentā 28. marts, 2019.
Senāts: izdevumiem, kas radušies sakarā ar administratīvā pārkāpuma lietā izņemtā transportlīdzekļa glabāšanu, jāatbilst faktiskajām izmaksām
Administratīvo lietu departamentā 26. marts, 2019.
Senāts: pensiju ar atvieglotiem noteikumiem var saņemt piecu vai vairāk bērnu vecāks vai aizbildnis
Administratīvo lietu departamentā 19. marts, 2019.
Atstāj spēkā Datu valsts inspekcijas lēmumu uzlikt par pienākumu pieteicējam dzēst internetā publicēto video
Administratīvo lietu departamentā 15. marts, 2019.
Par izskatāmām lietām no 18. līdz 22.martam
Administratīvo lietu departamentā 14. marts, 2019.
Atstāj spēkā lēmumu atbrīvot pieteicēju no dienesta Zemessardzē