• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvo lietu departamentā

Administratīvo lietu departamentā 10. februāris, 2023.
Par izskatāmām lietām no 13. līdz 17. februārim
Administratīvo lietu departamentā 8. februāris, 2023.
Tiesai no jauna jāvērtē pieteikums par bezvalstnieka statusa piešķiršanu
Administratīvo lietu departamentā 3. februāris, 2023.
Par izskatāmām lietām no 6. līdz 10. februārim
Administratīvo lietu departamentā 1. februāris, 2023.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: janvārī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 12. janvāris, 2023.
Eiropas Savienības Tiesa pasludina spriedumu, atbildot uz Senāta uzdotiem jautājumiem Dobeles HES un SIA “GM” pieteikumā
Administratīvo lietu departamentā 30. decembris, 2022.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: decembrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 30. decembris, 2022.
Senāts: jautājums par valsts naudas sadali sportā ir publiski tiesisks
Administratīvo lietu departamentā 29. decembris, 2022.
Senāts: pieteikums par Medību koordinācijas komisijas rīcību, nenosakot medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu apmēru lauksaimniecībai, nav izskatāms administratīvā procesa kārtībā
Administratīvo lietu departamentā 29. decembris, 2022.
Senāts: nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi 90% apmērā piemērojami tikai tādam īpašumam, kas nodots ekskluzīvā sabiedriskā labuma organizācijas lietošanā
Administratīvo lietu departamentā 28. decembris, 2022.
Tiesai no jauna jāvērtē strīds par trokšņu mazināšanas pasākumiem rūpnieciskās darbības zonā, kurā ir pieļauta privātmāju apbūve
Administratīvo lietu departamentā 23. decembris, 2022.
Par izskatāmām lietām no 27. līdz 30. decembrim
Administratīvo lietu departamentā 22. decembris, 2022.
Tiesai no jauna jāvērtē strīds par iedzīvotāju ienākuma nodokli no kapitāla pieauguma