• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvo lietu departamentā

Administratīvo lietu departamentā 4. aprīlis, 2018.
Augstākā tiesa: ja pastāv acīmredzami apstākļi, ka pieteikums ir noraidāms, tad šādas lietas var atteikties pieņemt izskatīšanai
Administratīvo lietu departamentā 29. marts, 2018.
Par izskatāmām lietām no 3. līdz 6.aprīlim
Administratīvo lietu departamentā 28. marts, 2018.
Pagaidu aizsardzības ietvaros par pirmšķietami prettiesisku atzīst Valsts asinsdonoru centra noslēgto līgumu par reaģentu piegādi; tiesa nosaka saprātīgu termiņu situācijas sakārtošanai
Administratīvo lietu departamentā 23. marts, 2018.
Par izskatāmām lietām no 26. līdz 29.martam
Administratīvo lietu departamentā 21. marts, 2018.
Lietā par Dzimtsarakstu departamenta atteikumu reģistrēt vārda un uzvārda maiņu nolēmums būs pieejams aprīļa vidū
Administratīvo lietu departamentā 15. marts, 2018.
Par izskatāmām lietām no 19. līdz 23.martam
Administratīvo lietu departamentā 14. marts, 2018.
Kaimiņu strīdā par saskaņojuma nepieciešamību atzīst par pamatotu pašvaldības izsniegto būvatļauju
Administratīvo lietu departamentā 13. marts, 2018.
Atzīst par pamatotu Lauku atbalsta dienesta lēmumu atprasīt piešķirto finansējumu
Administratīvo lietu departamentā 9. marts, 2018.
Par izskatāmām lietām no 12. līdz 16.martam
Administratīvo lietu departamentā 7. marts, 2018.
Atliek pieteikuma izskatīšanu par iekšlietu ministra lēmumu aizliegt personai ieceļot Latvijas Republikā
Administratīvo lietu departamentā 2. marts, 2018.
Par izskatāmām lietām no 5. līdz 9.martam
Administratīvo lietu departamentā 22. februāris, 2018.
Augstākā tiesa: ja pastāv būtiskas norādes uz to, ka personas izraidīšanas rezultātā tiktu pārkāptas tās cilvēktiesības, iestādei un tiesai jāpārliecinās par šo apstākļu pamatotu esību