• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvo lietu departamentā

Administratīvo lietu departamentā 28. marts, 2019.
Senāts: izdevumiem, kas radušies sakarā ar administratīvā pārkāpuma lietā izņemtā transportlīdzekļa glabāšanu, jāatbilst faktiskajām izmaksām
Administratīvo lietu departamentā 26. marts, 2019.
Senāts: pensiju ar atvieglotiem noteikumiem var saņemt piecu vai vairāk bērnu vecāks vai aizbildnis
Administratīvo lietu departamentā 19. marts, 2019.
Atstāj spēkā Datu valsts inspekcijas lēmumu uzlikt par pienākumu pieteicējam dzēst internetā publicēto video
Administratīvo lietu departamentā 15. marts, 2019.
Par izskatāmām lietām no 18. līdz 22.martam
Administratīvo lietu departamentā 14. marts, 2019.
Atstāj spēkā lēmumu atbrīvot pieteicēju no dienesta Zemessardzē
Administratīvo lietu departamentā 8. marts, 2019.
Par izskatāmām lietām no 11. līdz 15.martam
Administratīvo lietu departamentā 5. marts, 2019.
Lietā par liegumu strādāt par pedagogu iesniedz pieteikumu Satversmes tiesā
Administratīvo lietu departamentā 1. marts, 2019.
Par izskatāmām lietām no 4. līdz 8.martam
Administratīvo lietu departamentā 1. marts, 2019.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: februārī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 25. februāris, 2019.
Nodod jaunai izskatīšanai pieteikumu par izdevumu samērīgumu saistībā ar administratīvā pārkāpuma lietā izņemto mantu glabāšanu
Administratīvo lietu departamentā 14. februāris, 2019.
Atceļ lēmumu par lietas izbeigšanu un nodod jaunai izskatīšanai Ventspils pilsētas domes opozīcijas deputātu pieteikumu
Administratīvo lietu departamentā 14. februāris, 2019.
Lietā par lēmumu atbrīvot pieteicēju no dienesta Zemessardzē nolēmums būs pieejams martā