• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvo lietu departamentā

Administratīvo lietu departamentā 19. februāris, 2018.
Iesniedz pieteikumu Satversmes tiesā par izdevumu samērīgumu saistībā ar administratīvā pārkāpuma lietā izņemto mantu glabāšanu
Administratīvo lietu departamentā 16. februāris, 2018.
Par izskatāmām lietām no 19. līdz 23.februārim
Administratīvo lietu departamentā 13. februāris, 2018.
Pagaidu aizsardzības ietvaros atzīst par prettiesisku Rīgas satiksmes un Rīgas mikroautobusu satiksmes starpā noslēgto papildvienošanos; tiesa nosaka saprātīgu termiņu situācijas sakārtošanai
Administratīvo lietu departamentā 9. februāris, 2018.
Par izskatāmām lietām no 12. līdz 16.februārim
Administratīvo lietu departamentā 8. februāris, 2018.
Lietu par mazo HES tiesībām saņemt zaudējumu atlīdzību nodod jaunai izskatīšanai
Administratīvo lietu departamentā 7. februāris, 2018.
AKKA/LAA strīdu ar Konkurences padomi par biedrībai piemēroto sodu nodod jaunai izskatīšanai
Administratīvo lietu departamentā 31. janvāris, 2018.
Augstākā tiesa: principāls ir galvenā atbildīgā persona par tranzīta procedūras noteikumu ievērošanu un muitas parāda samaksu
Administratīvo lietu departamentā 26. janvāris, 2018.
Par izskatāmām lietām no 29.janvāra līdz 2.februārim
Administratīvo lietu departamentā 17. janvāris, 2018.
Atstāj negrozītu spriedumu lietā par preču muitas vērtības noteikšanai piemērojamo metodi
Administratīvo lietu departamentā 12. janvāris, 2018.
Par izskatāmām lietām no 15. līdz 19.janvārim
Administratīvo lietu departamentā 8. janvāris, 2018.
Lietā par mazo HES tiesībām saņemt zaudējumu atlīdzību nolēmums būs pieejams februārī
Administratīvo lietu departamentā 5. janvāris, 2018.
Par izskatāmām lietām no 8. līdz 12.janvārim