• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvo lietu departamentā

Administratīvo lietu departamentā 26. janvāris, 2018.
Par izskatāmām lietām no 29.janvāra līdz 2.februārim
Administratīvo lietu departamentā 17. janvāris, 2018.
Atstāj negrozītu spriedumu lietā par preču muitas vērtības noteikšanai piemērojamo metodi
Administratīvo lietu departamentā 12. janvāris, 2018.
Par izskatāmām lietām no 15. līdz 19.janvārim
Administratīvo lietu departamentā 8. janvāris, 2018.
Lietā par mazo HES tiesībām saņemt zaudējumu atlīdzību nolēmums būs pieejams februārī
Administratīvo lietu departamentā 5. janvāris, 2018.
Par izskatāmām lietām no 8. līdz 12.janvārim
Administratīvo lietu departamentā 5. janvāris, 2018.
AKKA/LAA strīdā ar Konkurences padomi par biedrībai piemēroto sodu spriedums būs pieejams februāra sākumā
Administratīvo lietu departamentā 28. decembris, 2017.
Lietu par atlīdzinājuma pieprasīšanu sakarā ar ilgstošu invaliditātes pensijas nepiešķiršanu nodod jaunai izskatīšanai
Administratīvo lietu departamentā 28. decembris, 2017.
Lietā par nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi iesniedz pieteikumu Satversmes tiesā
Administratīvo lietu departamentā 22. decembris, 2017.
Par izskatāmām lietām no 27. līdz 29.decembrim
Administratīvo lietu departamentā 19. decembris, 2017.
Lietā par importēto medikamentu muitas vērtību aptur tiesvedību un vēršas Eiropas Savienības Tiesā
Administratīvo lietu departamentā 15. decembris, 2017.
Par izskatāmām lietām no 18. līdz 22.decembrim
Administratīvo lietu departamentā 8. decembris, 2017.
Augstākā tiesa: pašvaldībai, vērtējot atļauju rīkot publisku pasākumu, jādod iespēja organizatoriem novērst identificētos trūkumus