• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvo lietu departamentā

Administratīvo lietu departamentā 18. janvāris, 2022.
Lietu par Eiropas Savienības valsts pilsoņa tiesībām saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus nodod jaunai izskatīšanai
Administratīvo lietu departamentā 14. janvāris, 2022.
Par izskatāmām lietām no 17. līdz 21.janvārim
Administratīvo lietu departamentā 12. janvāris, 2022.
Senāts apmierina lūgumu par pagaidu noregulējumu vēja parka būvniecībai Tukuma novadā
Administratīvo lietu departamentā 11. janvāris, 2022.
Neatjauno procesuālo termiņu pieteikuma iesniegšanai par Centrālās vēlēšanu komisijas lēmuma atcelšanu
Administratīvo lietu departamentā 23. decembris, 2021.
Atstāj spēkā Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu un pienākumu atjaunot sākotnējo stāvokli krasta kāpu aizsargjoslā
Administratīvo lietu departamentā 22. decembris, 2021.
Tiesai no jauna jāvērtē Konkurences padomes lēmums par aizliegtu vienošanos
Administratīvo lietu departamentā 17. decembris, 2021.
Par izskatāmām lietām no 20. līdz 23.decembrim
Administratīvo lietu departamentā 10. decembris, 2021.
Nodod jaunai izskatīšanai lietu par viena dzimuma pāra ģimenes juridisku atzīšanu
Administratīvo lietu departamentā 7. decembris, 2021.
Tiesai no jauna jāvērtē lieta par Valsts policijas lēmumu anulēt ieroča nēsāšanas atļauju
Administratīvo lietu departamentā 1. decembris, 2021.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: novembrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 11. novembris, 2021.
Senāts ar blakus lēmumu aicina pilnveidot tiesību aizsardzības mehānismu administratīvā pārkāpuma lietvedībā
Administratīvo lietu departamentā 9. novembris, 2021.
Senāts uzdod prejudiciālus jautājumus Eiropas Savienības Tiesai par “apiešanas klauzulu” Eiropas atbalsta saņemšanā