• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvo lietu departamentā

Administratīvo lietu departamentā 1. augusts, 2022.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: jūlijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 11. jūlijs, 2022.
Stājies spēkā spriedums par atteikumu piešķirt kompensācijas maksājumu Natura 2000 teritorijā
Administratīvo lietu departamentā 1. jūlijs, 2022.
Par izskatāmām lietām no 4. līdz 8.jūlijam
Administratīvo lietu departamentā 1. jūlijs, 2022.
Tiesai no jauna jāvērtē durvju izgatavošanas plātnēm un līstēm piemērojamais muitas nodoklis
Administratīvo lietu departamentā 1. jūlijs, 2022.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: jūnijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 29. jūnijs, 2022.
Strīdā par kompensācijas apmēra noteikšanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem Senāts vēršas Eiropas Savienības Tiesā
Administratīvo lietu departamentā 8. jūnijs, 2022.
Strīdā ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju uz sēdi atzinuma sniegšanai aicinās Labklājības ministrijas pārstāvi
Administratīvo lietu departamentā 1. jūnijs, 2022.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: maijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 26. maijs, 2022.
Par mutvārdu procesā izskatāmām lietām 2. un 8.jūnijā
Administratīvo lietu departamentā 26. maijs, 2022.
Atklājot likuma robu nodokļu iekasēšanā fiziskas personas maksātnespējas procesā, Senāts atceļ apgabaltiesas spriedumu un nodod lietu jaunai izskatīšanai
Administratīvo lietu departamentā 20. maijs, 2022.
Par izskatāmām lietām no 23. līdz 27.maijam
Administratīvo lietu departamentā 18. maijs, 2022.
Saskatot nevainīguma prezumpcijas pārkāpumu saistībā ar nodokļu maksātājam piemērotu soda naudu divkāršā apmērā par iespējamu atkārtotu nodokļu pārkāpumu, Senāts vēršas Satversmes tiesā